Fotogaléria:

V tejto časti nájdete fotografie alebo odkazy na ne z rôznych akcií nášho tímu. Link na album:

https://plus.google.com/u/0/photos/102982733562014032169/albums?tab=mq#photos/102982733562014032169/albums

Fotografické okienko zabezpečuje p. Juraj Pavlech, za čo mu patrí veľká vďaka !